Microsoft SQL Server Schema Degiştirme Nasıl Yapılır?

user  Ulaş YURTSEVER  |  date  7 Şubat 2010 Pazar 16:16  |  oku 8674 Okunma  

Microsoft SQL Server 2000'de nesnenin şemasını, sahibini değiştirmek için "sp_changeobjectowner" stored procedure kullanılır. Bu stored procedure Microsoft SQL Server 2000'de çalışır. Kullanımı; EXEC sp_changeobjectowner 'kullanıcı_adı.nesne_adı',dbo Microsoft SQL Server 2005 ve üstü versiyonlarda bir nesnenin şemasını değiştirmek için "ALTER SCHEMA" kullanılır. Kullanımı; ALTER SCHEMA hedef_schema TRANSFER kullanıcı_adı.nesne_adı Kaynak: http://technet.microsoft.com/tr-tr/library/ms177519.aspx  ... DeVaMıNı oKu